כלים חקלאיים מבא כח הבעלים

8.9.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 אחד העם 9 (מגדל שלום), תל אביב

- ניתן לראות את הכלים החקלאיים בחצרים של הבעלים במושב ישע ד.נ.הנגב – סככה של ק.א. עיבודים חקלאיים בע"מ.

  לתאום ביקור ופרטים נוספים, יש לפנות למר עופרי ניר בנייד– 052-5024050 

- הצעות לרכישת הכלים ניתן להגיש ביחס לכל כלי בנפרד או הצעה עבור כל הכלים ביחד ובלבד שירשם כמה משולם עבור כ"א מהכלים.

- הצעות יש להגיש בכתב עד ולא יאוחר מיום 03/09/2019 בשעה 15:00,

  בצרוף שיק בנקאי/מזומן באמצעות העברה בנקאית בגובה 10% מסכום ההצעה לבנק לאומי לישראל בע"מ,

  חשבון מס' 518469/40 סניף אחד העם (811) ע"ש משרד עוה"ד ברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר ושות' (להלן –הפקדון).

  הפקדון יחולט במקרה והמציע יחזור בו מהצעתו.

- המציע יישא באגרת העברת הבעלות הרכב יימסר לידיו לאחר העברת בעלות על שם המציע.


לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד, ערן רייף מברוכשטיין, בירו, רייף, רוהר, ושות' בטלפון 03-5609455 שלוחה 513

המכירה הסתיימה

0 פריטים