רכבים מהביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי

יום שני, 8.7.24, 10:00

ל תשומת לב המשתתפים/ות (האמור מנוסח בלשון זכר אך פונה ל-2 המינים):
ההשתתפות במכירה זו היא עם כ.אשראי. על מנת להשתתף תיתפס מכרטיס האשראי שלכם מסגרת בגובה 1,500 ש"ח למשך 14 יום מיום המכירה.
 • מיד לאחר מכירת הרכב נציג המוסד לביטוח לאומי יעדכן את הזוכה האם זכייתו אושרה על ידי וועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי או לא.
 • אין להעביר את סכום הזכייה אלא רק לאחר קבלת אישור על הזכייה.
 • מיד לאחר קבלת האישור על הזכייה, ייצור איתכם נציג של הביטוח הלאומי או נציג סנקאר להמשך טיפול.
 • לתשומת לבכם הבעלות היא רק על מגיש ההצעה ולא ניתן לשנות זאת
 • הצעות מוקדמות מאופשרות - וועדת המכרזים של המוסד לביטוח לאומי אינה מחוייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא.
 • ככל שהסכום שיתקבל יהיה נמוך מהערכת המחיר שבידי המוסד לביטוח המכירה לא תאושר.
 • רק בהינתן אישור רשמי של וועדת המכרזים על הזכייה הרכב יימכר לזוכה ותימסר לו הודעה, ובכפוף לתנאי המכירה.
 • שימו לב - הצעתם מחייבת, וככל שתזכו ותתחברו רשאית הביטוח הלאומי לחייב את כרטיס האשראי איתו נרשמתם בגובה 10% מסכום זכייתכם, או בכל אמצעי אחר העומד לרשותה. אי תשלום הינו הפרה של תנאי המכירה, ותבוצע חסימה מאתר בידספיריט עד לביצוע התשלום.
 • ככל שההצעות לא יגיעו לסכום המינימאלי (בכפוף לשמאות ולהחלטת וועדת המכרזים) שנקבע הרכב לא יימכר.
 • ההחלטה על זכייה תימסר לזוכה תוך 48 שעות מרגע הזכייה.
 • על הזוכה לשחרר את הרכב עד 7 ימים מיום הזכיה לאחר התשלום
 • בכל שאלה ניתן לפנות לנציג בידספיריט בטלפון 073-3744453 בימים א'-ה' בין 9:00 ל-17:30.

למידע נוסף
הכנס עכשיו לצפייה והשתתפות במכירה!

21 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות המוסד לביטוח לאומי התראות על מכירות חדשות
מאשר
נגישות
menu