10.8.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 ז'בוטינסקי 33 , רמת גן מיקוד: 52511

א. המכירה מתבצעת ע"י הח"מ בתפקידו ככונס נכסים בתיקי הוצאה לפועל :

1) רכב מ.ר. 76-266-39 - תיק הוצל"פ 512682-09-19
2) רכב מ.ר. 10-805-34 - תיק הוצל"פ 514361-09-19 
ב. ניתן לראות את הרכב בחניון "אי.טי.אם", במתחם פי גלילות (כניסה דרומית). טל. 03-6494821. 
ג. כונס הנכסים אינו אחראי למצבו ולתקינותו של הרכב. 
ד. מציע שהצעתו תתקבל יחוייב לחתום על הסכם רכישה שאת נוסחו ניתן לקבל במשרדו של כונס הנכסים. המכר מותנה בכך שהקונה יחתום על יפוי כח, בנוסח הקיים במשרדי הרישוי, המסמיך את כונס הנכסים להעביר את הבעלות ברכב על שם הקונה ככל שהקונה לא יעשה כן בעצמו. 
ה. כונס הנכסים רשאי לנהל מו"מ עם המציעים ביחד או בנפרד ואינו חייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא. 
ו. המכירה כפופה להסכמת הזוכה בתיק ההוצאה לפעל, ולאשורו של רשם ההוצאה לפעל בתל אביב. 
ז. מציע שמבקש להשתתף בהתמחרות שלא באמצעות האתר, יהיה רשאי לעשות זאת במשרדו של כונס הנכסים, במועד ביצוע ההתמחרות.

לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל נמרוד דרזנר, עו"ד מצבי דרזנר ושות' בטלפון 03-6131334

המכירה הסתיימה

2 פריטים
המכירה הסתיימה
אני מעוניין לקבל מבית המכירות צבי דרזנר ושות' משרד עורכי דין התראות על מכירות חדשות
מאשר