11 רכבים מרשות לאכיפה - המרכז לגביית קנסות

21.5.20 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 הסדנא 19, ירושלים

מכירה זו מתקיימת על ידי רשות האכיפה והגבייה - מרכז הקנסות:
• ההשתתפות הינה בכפוף לתנאי המכירה
• במכירה זו תיתפס מסגרת בגובה 1500 ש"ח אשר תשוחרר לאחר שבועיים מרגע ההרשמה למכירה, באופן אוטומאטי.
מיד לאחר שהצעתכם הוגדרה כהצעה המובילה, עליכם להעביר 10% מגובה הצעתכם לחשבון הבנק של רשות האכיפה ( בנק הדואר (09) סניף ראשי (001) מס' חשבון 25775 ) וכן לשלוח אסמכתא המאשרת העברה זו. לא ניתן לדחות את תשלום ה-10% ליותר מ-24 שעות מרגע סיום ההתמחרות לפריט והגדרתכם כמציעים המובילים. לאחר העברת ה-10%, יש להמתין לעדכון מרשות האכיפה לגבי אישור סכום ההצעה או אי אישורה.
• שימו לב שהצעתכם מחייבת ולא ניתן לבטל זכייה.
• בכל שאלה ניתן לפנות לגברת קרן לוי מרשות האכיפה והגבייה - מרכז הקנסות בדואר האלקטרוני: Mgk.sales@eca.gov.il
• בתום המכירה ישלחו למציעים הגבוהים הודעות על סיכום רכישה בדואר האלקטרוני. שימו לב כי זו הודעה הראשונית בלבד. לאחר קבלת אישור זכייה סופי מרשות האכיפה , ישלחו לזוכים הודעות לנייד+ דואר אלקטרוני, המודיעות על זכייה בפריט והוראות לתשלום יתרת ההצעה. לאחר אישור קבלת התשלום , תשלח לזוכים הודעה נוספת המאשרת את איסוף הפריטים מהמחסן בו נמצא הפריט. את ההנחיות ניתן לראות בנוסף באתר רשות האכיפה והגביה , תחת הנחיות לאיסוף פריט שנרכש במכרז מקוון.
• אין עמלה מוכר במכירה זו, סכום הזכייה הוא הסכום לתשלום, היה והתקבל אישור זכייה.
• ניתן לגשת ולצפות ברכבים במגרשים בהם הם מאוחסנים לפני המכירה, לא ניתן לפתוח ו/או להניע אותם ו/או לבדוק אותם , והם נמכרים AS IS במצבם הנוכחי.
רכבים 1-7 מאוחסנים בסנקאר אשדוד - סניף דרום רחי האודם 6 א.ת. עד הלום 08-8568398
רכבים 8-11 מאוחסנים בסנקאר - סניף צפון רח' החרמש 40 ליד הצ'ק פוסט חיפה 04-9909884
ניתן לצפות ברכבים בימים שלישי , רביעי , ויום חמישי עד לשעה 16:00 לפני תחילת המכירה (21/5/20)
שימו לב - רישיונות הרכבים לא יצורפו.

*שימו לב שרכב מס' 11 - מיועד לפירוק

המכירה הסתיימה

11 פריטים
המכירה הסתיימה
אני מעוניין לקבל מבית המכירות רשות האכיפה - המרכז לגביית קנסות התראות על מכירות חדשות
מאשר