3 רכבים ומשאית מכונס נכסים

יום ראשון, 18.8.19, 11:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 השקמה 2, בית אפרידר, אזור

לתשומת לב המשתתפים - סעיף 2(א) בהסכם מכירת הרכב המצורף (לינק להורדה): "הקונה יפקיד בידיו הנאמנות של המוכר בתוך יום עסקים אחד סך של 10% מהצעתו דהיינו את הסך של _________ש"ח (להלן – "הפיקדון") וזאת באמצעות העברה בנקאית לחשבון שפרטיו מצויינים בסעיף ג להלן. .במידה וסכום זה לא יופקד במועד אזי הקונה נותן בזאת הרשאה בלתי חוזרת לכונס ו/או למערכת bidspirit לחייב את כרטיס האשראי שניתן על ידי כבטוחה במסגרת ההתמחרות דרך אתר בידספיריט בסכום המקדמה (כאשר לקונה לא יהיו כל תביעות ו/או דרישות ו/או טענות בשל כך כנגד מערכת Bidspirit ו/או מי מעובדיה בגין כך ו/או כנגד הכונס המוכר)."

לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד ניר ויינרמן מניר ויינרמן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון בטלפון 03-6129293

להשתתפות במכירה -  כניסה  /  הרשמה

4 פריטים
להשתתפות במכירה -  כניסה  /  הרשמה
אני מעוניין לקבל מבית המכירות ניר ויינרמן ושות' – משרד עו"ד ונוטריון התראות על מכירות חדשות
מאשר