13 רכבים מכונס נכסים

17.1.22

*** מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה לבצע שינוי בזהות הזוכה ברכב.

במידה ומציע מעונין לרשום רכב על שם תו סחר , עליו להגיש הצעה רשומה על שם הזהות המופיעה בתו הסחר בלבד.

כל פניה לשינוי רישום זהות הרוכש תדחנה על הסף.

מכירת רכב תאושר על שם המציע וזהות המציע בלבד. 

לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל אלירן אפותה מסער רשף | משרד עורכי דין בטלפון 08-6722711/33

המכירה הסתיימה

13 פריטים
אני מעוניין לקבל מבית המכירות סער רשף | משרד עורכי דין התראות על מכירות חדשות
מאשר