תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בקריית ים מכונס כנסים
יום ראשון, 31.5.20, 14:00 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 שד' המגינים 42, חיפה

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים

ברח' גולדה מאיר 5/14 קריית ים

בתוקף תפקידי ככונס נכסים , מוזמנת בזאת הצעות לרכישת זכויות בדירת מגורים, הידועה כגוש 12756 חלקה 11 תת חלקה 14

הנמצאת ברח' גולדה מאיר 5/14 קריית ים (להלן:"הנכס") 


1. הצעות בכתב לרכישת הנכס ניתן להגיש במשרדי הח"מ עד ליום 31.05.2020

2. על המציע לצרף להצעתו המחאה בנקאית או ערבות בנקאית אוטונומית לטובת משרד כונס הנכסים בסכום השווה ל- 10% מגובה ההצעה.

הערבות תהיה בתוקף לשלושה חודשים. ההמחאה או הערבות יחולטו במקרה שההצעה התקבלה והמציע יחזור בו מהצעתו.

3. אין לראות במידע המפורט במודעה או בכל מידע אחר שיימסר למעוניינים אסמכתא כלשהי ועל המציע חלה האחריות לבדוק את הנכס לרבות מצבו הפיזי,

התכנוני והמשפטי, אפשרויות הניצול שלו, חיובי המיסים, האגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליו.

אין הח"מ אחראי למצב הנכס והוא יימכר במצבו הפיזי , התכנוני והמשפטי (AS IS).

4. דיני המכרזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה ועל הליך בחירת הזוכה.

5. אין הח"מ מתחייב לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה אחרת והוא שומר לעצמו את הזכות לנהל מו"מ עם כל אחד מהמציעים

בנפרד או ביחד, לפי בחירתו לרבות התמחרות ביניהם.

6. לא ישלמו דמי תיווך ע"י הח"מ.

7. המכירה מתבצעת במסגרת תיק הוצל"פ 515338-04-18 ותהיה כפופה לאישור רשם ההוצאה לפועל.


רשאד ג'ראיסי , עו"ד – כונס נכסים

שד' המגינים 42, חיפה

טל – 04-8555515 פקס – 04-8555355


לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל מארון מנסור, עו"ד מרשאד ר. ג'ראיסי ונוטריון בטלפון 04-8555515

דירה, קריית ים, גולדה מאיר 5/14

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב קריית ים
כתובת גולדה מאיר 5/14
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 31.5.20
גוש 12756
חלקה 11
תת חלקה 14
מסמכים:
הזמנה להציע הצעות

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא