רכב מכונס נכסים
משרד עורכי דין סלונים אגמי
13.6.21

1. הרכב מאוחסן במחסני כוח לעד שירותים משפטיים בע"מ, רח' אבשלום גיסין 57 פ"ת, טל' 03-9666507.

2. פרטים אודות הרכב, וכן אודות הליך המכר, ניתן לראות באתר https cars.bidspirit.com.

3. הצעות לרכישת הרכב הכוללות את פרטיו האישיים של המציע (שם, ת"ז/ח"פ, מען, טלפון, דוא"ל), יש להגיש למשרד הח"מ עד יום רביעי 9/06/2021 בצירוף ערבון בגובה 10% מסכום ההצעה, בשיק בנקאי לפק' הח"מ/ כרטיס אשראי של המציע

(צילום כרטיס אשראי משני צדדיו), והן תהוונה הצעה בלתי חוזרת.

4. ביום ראשון 13/06/2021 בשעה 11:00, תתקיים התמחרות פרונטאלית ו/או ממוחשבת באינטרנט בין בעלי ההצעות.

5. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה יידרש לחתום על הסכם מכר מיד בסיום ההתמחרות. ניתן לקבל עותק מהסכם המכר במשרד כונסת הנכסים וכן באתר https cars.bidspirit.com. הסכם המכר אינו ניתן לשינוי.

6. מציע שהצעתו תוכרז כזוכה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יחתום על הסכם המכר מכל סיבה שהיא, תהא כונסת הנכסים רשאית לחלט את ערבונו כפיצוי מוסכם.

7. כלי הרכב יימכר במצבו הנתון AS-IS והאחריות לבדיקת כל הפרטים הנוגעים לכלי הרכב, לרבות מצב כלי הרכב, נתוני מד אוץ, טיב כלי הרכב, מצב משפטי, פיסי, והאחר, מוטלת על המציעים ועליהם בלבד ולא על כונסת הנכסים או כל אדם אחר. למציעים מומלץ לגשת פיזית ולראות את הרכב במגרש האחסנה, ואין לראות בנתונים, תמונות, שמאות, וכל מידע אחר על הרכבים המפורט בהזמנה זו ו/או באתר https cars.bidspirit.com כאסמכתא כלשהיא.


למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל מיכל ממשרד עורכי דין סלונים אגמי בטלפון 09-3733312

שברולט MALIBU LT מודל 2017

46,707 ק"מ, יד ראשונה מפרטי. תיבת הילוכים: אוטומטי. מנוע: בנזין, מפתח: יש.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג רכב פרטי
יצרן שברולט
דגם MALIBU LT
תאריך עלייה לכביש 7 / 2017
מספר רכב 34-877-55
מד אוץ 46,707 ק"מ
תיבת הילוכים אוטומטי
יד ראשונה (00 בעלים קודמים)
בעלות נוכחית פרטי
מנוע בנזין
מפתח יש
מקום תצוגה חניון כח לעד – גיסין 57 בפתח תקווה (מול כלי זמר). טל: 03:9666507 שעות פעילות 08:00:16:00
מומלץ לגשת ולראות את הרכב במגרש לפני הקנייה. אין להסתמך על התמונות שהנן לשם זיהוי הרכב במקום האחסון
מסמכים:
רשיון רכב‬
שמאות
הסכם מכר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא