מכונה לייצור שקיות נייר מכונסת נכסים
יום ראשון, 1.8.21, 12:00 (שעון ישראל)

בתוקף תפקידי ככונסת נכסים מתפרסמת בזה הזמנה להגיש הצעות לרכישת מכונה לייצור שקיות נייר המורכת מ- 4 מקטעים, כמפורט להלן:

א. FULLU AUTO SHEET-FED PAPER BAG MACHINE MODEL ZD-QFP18;

ב. TWISTED PAPER ROPE MACHINE MODEL ZD-YS300;

ג. TWISTED PAPERROPE REWINDING MACHINE MODEL ZD-FJ200;

ד. BAG BOTTOM PRESSING MACHINE MODEL ZD-BP400;

ה. הקו כולל מכונת שזירת חוט ידית, הכנת ידיות ומערכת הדבקה תחתית.

  • הצעות לרכישת הציוד, כולו או חלקו, נקובות בשקלים, יש להגיש בכתב על גבי טופס שיימסר במשרד כונסת הנכסים ו/או באתר האינטרנט, לא יאוחר מיום 29/07/2021 שעה 10:00 למשרד הח"מ, בצירוף המחאה בנקאית או ערבות בנקאית בתוקף ל- 90 יום מהמועד האחרון להגשת ההצעות לפקודת הח"מ, בסך 10% מסכום ההצעה. הערבות תחולט באם המציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יעמוד בתנאי הצעתו ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז זוכה. למען הסר ספק יודגש כי הערבות מהווה פיצוי מוסכם ללא כל צורך בהוכחת נזק.
  • הקונה רוכש את הציוד במצבו הנוכחי (AS IS) ואין הח"מ אחראית לתקינותו ושלמותו, למצבו הפיזי, המכני והרישויי, של הציוד או לכל פגם באם גלוי או נסתר.
  • כונסת הנכסים לא תישא בכל אחריות לכל מצג ו/או התחייבות הנוגעים לציוד ו/או לכל עניין הנוגע למודעה זו ו/או מסמכים אשר יועברו למציע מאת כונסת הנכסים והמציע יישא באחריות הבלעדית בכל הנוגע לעניינים אלה.
  • על מכירת הציוד לא יחולו דיני המכרזים והח"מ אינה מתחייבת לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או איזו הצעה שהיא, והיא תהא רשאית לנהל משא ומתן עם מי ממגישי ההצעות ו/או אחרים, ו/או להפסיק המכירה בכל שלב שהוא ו/או להקדים ו/או להאריך המועד להגשת הצעות.
  • האחריות והעלות של פירוק, שינוע והובלת הציוד ממקום הימצאו, לרבות ההוצאות הכרוכות בכך, יחולו על הרוכש, אלא אם כן יסוכם ע"י הרוכש אחרת עם הבעלים של המקום.
  • המכירה מותנית באישורו של הנושה המובטח ובכפוף לאישורו של רשם ההוצאה לפועל בקריות.
  • יום שלישי ה- 20.7 בשעה 16:00 אנחנו מציגים את המכונה במפעל כרמל פרנקל בפארק תעשייה חדרה 
  • יש לקרוא את תנאי המכירה מצורפים (להורדה)

לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל ססיל כהן מעדינה וויל משרד עו"ד ונוטריון בטלפון 04-9926856 (שלוחה 3)

מכונה לייצור שקיות נייר המורכבת מ4 מקטעים JIANSHE

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
מע"מ: 17% על העמלה בלבד

שם המכונה מכונה לייצור שקיות נייר המורכבת מ4 מקטעים
יצרן JIANSHE
שנת יצור 2017
הערות א. FULLU AUTO SHEET-FED PAPER BAG MACHINE MODEL ZD-QFP18; ב. TWISTED PAPER ROPE MACHINE MODEL ZD-YS300; ג. TWISTED PAPERROPE REWINDING MACHINE MODEL ZD-FJ200; ד. BAG BOTTOM PRESSING MACHINE MODEL ZD-BP400; ה. הקו כולל מכונת שזירת חוט ידית, הכנת ידיות ומערכת הדבקה תחתית.
מסמכים:
טופס הצעה
תנאי המכירה
טופס הרשמה

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא