דירת גג בירושלים מכונס נכסים
שמואל זוסמן | עורך דין
25.7.21

- את נוסח ההצעה והעתק הסכם מכר על נספחיו

עליו יידרש הזוכה לחתום ניתן יהיה לקבל,

החל מיום 11/07/2021 בימי א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

כנגד תשלום בסך של 200 שקלים בצירוף מע"מ,

שלא יוחזר בשום מקרה, במשרד הח"מ,

הנמצא בבניין שערי העיר קומה 5 רחוב יפו 216 ירושלים

טל: 02-5008010
- הצעות בכתב יש להגיש עד ליום 25/07/2021 בשעה 12:00 במשרד הח"מ,
במעטפה סגורה, אך ורק על גבי מסמך ההצעה בליווי הסכם על נספחיו חתום
ובצרוף שיק בנקאי בסכום של 10% מגובה ההצעה.

למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל שמואל זוסמן, עו"ד משמואל זוסמן | עורך דין בטלפון 02-5000077

דירה, ירושלים, רחוב סמטת יעבץ 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה מרכז העיר
כתובת רחוב סמטת יעבץ 6
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 25.7.21, 12:00
גוש 30049
חלקה 31
תת חלקה 10
הערות דירה + גג מוצמד וזכויות בנייה
לפי הסכם מכר והסכם שיתוף

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu