דירת גג בירושלים מכונס נכסים
יום ראשון, 25.7.21, 12:00 (שעון ישראל)

- את נוסח ההצעה והעתק הסכם מכר על נספחיו

עליו יידרש הזוכה לחתום ניתן יהיה לקבל,

החל מיום 11/07/2021 בימי א'-ה' בין השעות 09:00-17:00

כנגד תשלום בסך של 200 שקלים בצירוף מע"מ,

שלא יוחזר בשום מקרה, במשרד הח"מ,

הנמצא בבניין שערי העיר קומה 5 רחוב יפו 216 ירושלים

טל: 02-5008010
- הצעות בכתב יש להגיש עד ליום 25/07/2021 בשעה 12:00 במשרד הח"מ,
במעטפה סגורה, אך ורק על גבי מסמך ההצעה בליווי הסכם על נספחיו חתום
ובצרוף שיק בנקאי בסכום של 10% מגובה ההצעה.

לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל שמואל זוסמן, עו"ד משמואל זוסמן | עורך דין בטלפון 02-5000077

דירה, ירושלים, רחוב סמטת יעבץ 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב ירושלים
שכונה מרכז העיר
כתובת רחוב סמטת יעבץ 6
מועד אחרון להגשת הצעות יום ראשון, 25.7.21, 12:00
גוש 30049
חלקה 31
תת חלקה 10
הערות דירה + גג מוצמד וזכויות בנייה
לפי הסכם מכר והסכם שיתוף

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא