בית בהרצליה מכונס נכסים
14.10.21

- מציע המעוניין לרכוש מסכום את הנכס,

יגיש הצעתו הכתובה בצירוף המחאה בנקאית לפקודת

מי מעוה"ד הח"מ בגובה 10% מסכום ההצעה,

עד ולא יאוחר מיום 14/10/2021

הצעה שאליה לא תצורף המחאה בנקאית - תיפסל.

ביקורים בנכס יש לתאם אך ורק עם אחד ממשרד הח"מ.
- עו"ד גיין חסון
רחוב בן גוריון 33 ב' הרצליה
טל: 077-5258200
מייל: jyh.law@gmail.com
- עו"ד רן רייכמן
רחוב הארבע 28, תל אביב
טל: 03-7524213

לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל רן רייכמן, עו"ד מרן רייכמן | משרד עורכי דין בטלפון 077-7277964

בית מגורים, הרצליה, רחוב שרה מלכין 5

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס בית מגורים
ישוב הרצליה
כתובת רחוב שרה מלכין 5
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 14.10.21, 11:00
גוש 6538
חלקה 127

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא