מבנה מסחרי בירושלים מנאמן
25.11.21

- את נוסח ההצעה, העתק הסכם עליו יידרש הזוכה לחתום
וכן שמאות הנוגעת לנכס (במסגרתה יפורטו פרטי הנכס מבלי שיהיה בדבר משום
כל מצג מצד הנאמנים או החברה בקשר עם הנכס או מצבו)
- ניתן יהיה לקבל במייל באמצעות משרדו של
עו"ד יעקב אמסטר
ממשרד י. אמסטר ושות'
טל: 02-5000077
או באמצעות משרדו של
עו"ד רפי שפירא
ממשרד א.אברמזון ושות'
טל: 02-5654000
כנגד תשלום בסך - 1000 ש"ח בצירוף מע"מ שלא יוחזרו בשום מקרה.
- הצעות בכתב יש להגיש עד ליום 25/11/2021 בשעה 17:00
במשרדי הח"מ אך ורק על גבי מסמך ההצעה בלווי הסכם מכר
חתום ובצירוף שיק בנקאי בסכום של 10% מגובה ההצעה.
לפרטים נוספים
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל חן אמסטר, עו"ד מי. אמסטר ושות', משרד עורכי דין בטלפון 02-5000077

קניון מבנה מסחרי פעיל, ירושלים, רחוב המרפא 1 פינת רחוב קרית המדע

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

עמלת בית המכירות: לפרטים נוספים

סוג נכס קניון מבנה מסחרי פעיל
ישוב ירושלים
שכונה הר חוצבים
כתובת רחוב המרפא 1 פינת רחוב קרית המדע
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 25.11.21, 17:00
גוש 30241
חלקה 105
גודל 3,646 מ"ר

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא