מגרש בבאר שבע מכונס נכסים
מארי מזאוי אוזון | משרד עורכי דין
24.11.22

- את ההצעות יש להגיש במשרד הח"מ על גבי טופסי ההצעה

בצירוף שיק בנקאי או ערבות בנקאית בשיעור 10% מכום

ההצעה לפקודת עו"ד מארי מזאוי אוזון

- את ההצעות ניתן להגיש רק על גבי טופס הצעה

המצוי במשרד הח"מ עד ליום 24/11/2022

לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל מארי מזאוי אוזון, עו"ד ממארי מזאוי אוזון | משרד עורכי דין בטלפון 03-7444193

זכויות בנכס, באר שבע, רחוב ניל"י 1

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 


סוג נכס זכויות בנכס
ישוב באר שבע
כתובת רחוב ניל"י 1
מועד אחרון להגשת הצעות יום חמישי, 24.11.22, 18:00
גוש 38027
חלקה 15
גודל 661 מ"ר
הערות מגרש
כולל מבנה חד קומתי

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu