רכב מכונס נכסים
21.5.23

הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב בכינוס נכסים
         1. מתפרסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת רכב מסוג פורד אקספלורר מ.ר. 34244701 מודל 2019 יד ראשונה, הנמכר במסגרת תיק הוצל"פ מס' 508100-01-23.
         2. ניתן לראות את הרכב במגרש אחסנה א.ט. שרותים משפטיים ברח' יגע כפיים 12 פ"ת טל': 03-9215835.
         3. הצעות לרכישת כלי הרכב יש להגיש דרך אתר האינטרנט בידספיריט בכתובת http://bidspirit.com/ygllaw עד ליום המפורט בעמוד המכרז באתר.
         4. מציע שאינו יכול להגיש הצעות דרך האינטרנט יוכל להגיש הצעה ישירות במשרד הח"מ (יש לתאם הגעה מראש), בכפוף להפקדת שיק בנקאי בסך 10% מסכום ההצעה.
         5. תנאי להשתתפות בהתמחרות באינטרנט יהא הפקדת ערובה דרך אתר המכירה, אשר תחולט במידה והמציע יחזור בו מהצעתו ו/או לא יבצעה על אף שיוכרז כזוכה.
         6. מציע שהצעתו תתקבל יידרש להפקיד באופן מיידי לאחר סיום ההתמחרות 10% מסכום ההצעה הזוכה בידי כונס הנכסים. בנוסף, יחתום הזוכה על הסכם המצוי במשרד הח"מ, וזאת תוך 48 ממועד הכרזתו כבעל ההצעה הגבוהה ביותר בהתמחרות.
         7. המציע מתחייב באופן בלתי חוזר, כי במידה ויחזור בו מהצעתו ו/או לא יפעל כמפורט לעיל, יהיה מחויב לשלם לח"מ פיצוי מוסכם בגובה של 10% מסכום ההצעה הזוכה באופן מידי לפי דרישת הח"מ, ובמידה ולא יעשה כן יהיה הח"מ רשאי לנקוט כנגדו בהליכים לגביית הסך הנ"ל וכן לחייב/לחלט את הפיצוי המוסכם מאמצעי התשלום שניתן לצורך השתתפותו בהתמחרות.
         8. כונס הנכסים אינו אחראי לתקינותו, שלמותו ומצבו של הרכב מבחינה מכנית, רישומית ואחרת והמציע ירכוש בו זכויות על אחריותו בלבד, ובמצבו ובמיקומו של הרכב דהיום (AS-IS/WHERE IS).
         9. הוצאות העברת הרכב ע"ש הקונה במשרד הרישוי ישולמו ע"י הקונה בנוסף למחיר הנקוב בהצעה.
       10. הזמנה זו איננה כפופה לדיני המכרזים, ואין הח"מ אחראי לכל טעות בפרסום.
       11. הח"מ איננו מתחייב לקבל הצעה כלשהי או להתקשר בחוזה עם המציע והוא שומר לעצמו את מלוא הזכויות לקבוע האם לנהל מו"מ עם המציעים השונים או מי מהם או לנהל התמחרות בין המציעים ו/או חלקם ו/או לבקש הצעות נוספות ו/או לשנות ו/או לבטל את התנאים ו/או להאריך את משך המכירה בכל שלב והכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט.
       12. מכירת הרכב כפופה לאישור ראש ההוצאה לפועל בתל אביב ולכך שהקונה יחתום על יפוי כוח בנוסח המקובל במשרד הרישוי, המסמיך את כונס הנכסים להעביר את הבעלות ברכב על שמו מקום שהקונה לא יעשה כן בעצמו.
       13. המודעה מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומיועדת לשני המינים.       
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל יהודה גרינהויז-לנדוי, עו"ד מיהודה גרינהויז - לנדוי | משרד עורכי דין בטלפון 03-6956534

פורד אקספלורר לימיטד מודל 2019

108,287 ק"מ, יד ראשונה. תיבת הילוכים: אוטומטי צבע: לבן, מנוע: בנזין, נפח מנוע: 3,497 סמ"ק, כוח סוס: 290, הנעה: 4x4, גימור: PREMIUM, מפתח: יש.

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נמכר: 

סוג רכב ג'יפים וג'יפונים
יצרן פורד
דגם אקספלורר לימיטד
שנת יצור 2019
תאריך עלייה לכביש 2 / 2019
מספר רכב 342-44-701
מד אוץ 108,287 ק"מ
תיבת הילוכים אוטומטי
יד ראשונה (00 בעלים קודמים)
נפח מנוע 3,497 סמ"ק
גימור PREMIUM
מנוע בנזין
הנעה 4x4
צבע לבן
כוח סוס 290 כ"ס
מפתח יש
מקום תצוגה מגרש האחסנה א.ט, רח' יגיע כפיים 12, פתח תקווה, טלפון 03-9215835/6
מומלץ לגשת ולראות את הרכב במגרש לפני הקנייה. אין להסתמך על התמונות שהנן לשם זיהוי הרכב במקום האחסון

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu