תאריך אחרון להציע הצעות - דירה בבאר יעקב מכונס נכסים
נדב לב, משרד עו"ד
יום שני, 6.11.23, 13:00
בבית משפט השלום חדל"פ 64876-11-22 בראשון לציון
הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות בדירת 5 חדרים הממוקמת בקומה 6
ברח' יצחק רבין 8, באר יעקב, הידוע גם כנכס מקרקעין גוש 4041, חלקה 102,
תת חלקה 20
1. מפורסמת בזאת הזמנה להציע הצעות לרכישת זכויות
בדירת מגורים בת 5 חדרים, בשטח רשום של 107 מ"ר,
הממוקמת בקומה 6 ברח' יצחק רבין 8, באר יעקב, הידוע גם כנכס מקרקעין
גוש 4041, חלקה 102, תת חלקה 20 (להלן: "הממכר").
2. הממכר יימכר במצבו כפי שהוא (AS-IS) במועד החתימה על טופס ההצעה.
3. חוברת הזמנה להציע הצעות לרכישת הזכויות בממכר
הכוללת את מסמכי ההצעה והרכישה
ניתן לקבל במשרד נדב לב - משרד עורכי דין,
רח' אריאל שרון 4, מגדל השחר, קומה 34, גבעתיים,
טל': 073-7925760
פקס: 076-5106350
ו/או אצל עו"ד סיגלית קופלר
בכתובת רח' החרש 16 נס ציונה
טל': 08-930-0408
דוא"ל: sigalit@kofflerlaw.co.il
4. הצעות בכתב, בנוסח המצוי במסמכי ההזמנה,
בצרוף המחאה בנקאית בשיעור של 10% מהסכום המוצע,
יש להגיש במעטפה סגורה, לא יאוחר מיום 31/10/2023 בשעה 14:00,
במשרד כונס הנכסים עו"ד נדב לב, בכתובת לעיל.
5. מציע שיחזור בו מהצעתו, בין לפני שניתנה לו תשובה
ובין לאחר שהצעתו התקבלה, המחאתו הבנקאית - תחולט. בכפוף לאמור,
מובהר כי מציע שהצעתו לא התקבלה באופן סופי, תוחזר לו המחאתו.
6. על המציע לבדוק כל פרט מהותי ואחר הנוגע לזכויות בממכר הנרכשות על ידו,
לפי העניין, לרבות מצבו הפיזי והמשפטי. אין הח"מ מקבל על עצמו אחריות כלשהי לגבי הממכר ו/או הזכויות בו, ואלה ימכרו במצבם הנוכחי כפי שהוא (AS IS)
ובמיקומם הנוכחי (WHERE IS) במועד מסירת החזקה,
בכפוף לאמור בהסכם שיאושר על ידי בתי המשפט, כהגדרתם במסמכי ההצעה.
7. הח"מ אינם מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר או כל הצעה שהיא,
והם שומרים לעצמם את הזכויות לערוך מכירה פומבית/התמחרות בין המציעים
ו/או לנהל עם כל אחד מהמציעים מו"מ בנפרד
ו/או לאשר הרכישה לכל גורם שימצאו לנכון
ו/או לדחות את המועד האחרון לקבלת הצעות
ו/או להחליט שלא להיענות להצעה כלשהי
ו/או לבטל את הליך ההזמנה בטרם אישור העסקה,
והכל לפי שיקול דעתם הבלעדי. נוסח ההזמנה המחייב הינו כאמור במסמכי ההזמנה.
8. על הזמנה זו לא יחולו דיני המכרזים. הח"מ לא ישלמו דמי תיווך.
9. כל מכר כפוף לאישור בית המשפט השלום בראשון לציון
ולבית המשפט לענייני משפחה בקריית גת.

סיגלית קופלר, עו"ד
בתוקף תפקידה ככונסת נכסים

נדב לב, עו"ד
בתוקף תפקידו ככונס נכסים
למידע נוסף
לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד אביחי אליהו מנדב לב, משרד עו"ד בטלפון 073-7925760

דירה, 5 חדרים, באר יעקב, רחוב יצחק רבין 8

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

להשתתפות לחץ כאן
עמלת בית המכירות: למידע נוסף
ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום, הקנייה הינה ישירות מהמוכר המקיים את המכירה, וללא עמלות קנייה או דמי תיווך.

סוג נכס דירה
ישוב באר יעקב
כתובת רחוב יצחק רבין 8
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 31.10.23, 14:00
גוש 4041
חלקה 102
תת חלקה 20
חדרים 5
גודל 107 מ"ר
קומה 6
מסמכים:
מודעה שהתפרסמה
חוברת מידע

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 
נגישות
menu