דירה בקרית אתא מעזבון
15.10.19 (הזמן המקומי שלך)
ישראל
 רחוב אח"י אילת 9, ת.ד. 40 קרית חיים (חיפה) 2610301 בית "פאר הדר" (קומה חמישית)

- טופס הצעה בלתי מותנית ובלתי חוזרת לרכישת הדירה, העתק הסכם המכר על נספחיו והעתק חוות דעת השמאי (ללא סכום השומה)

  ניתן לקבל באמצעות פניה למשרדו של מנהל העזבון הח"מ, עו"ד יצחק בן-חיים, 

  בטלפון (04-9001555) ו/או בפקס (04-9001444) ו/או בדואר האלקטרוני (itzikbh@gmail.com).

- ההצעה (נקובה בשקלים חדשים בלבד) והסכם הרכישה ייחתמו ע"י המציע וכל המסמכים יוגשו במעטפה סגורה

  עד ליום שלישי 15/10/2019, שעה 12:00, של הח"מ ברחוב אח"י אילת 9, בית "פאר הדר", קומה 5, קרית חיים (חיפה).

- את הדירה ניתן לראות בביקור בה באחד מהמועדים הבאים: ביום חמישי, 19/9/2019, בין השעות 16:00-17:00;

   וכן ביום חמישי, 26/9/2019, בין השעות 16:00-17:00.

- לפרטים ניתן לפנות לח"מ או לעו"ד אברהם גל מרחוב מבוא הבוסתן 28 , הר אדר בטלפון: 054-6833777


לפרטים נוספים לגבי כלי הרכב או המכירה ניתן לפנות ל עו"ד יצחק בן-חיים מבן-חיים את חלדי | משרד עורכי-דין נוטריון וגישור בטלפון 04-9001555

דירה, 4 חדרים, קרית אתא, חנקין 6

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא 

סוג נכס דירה
ישוב קרית אתא
כתובת חנקין 6
מועד אחרון להגשת הצעות יום שלישי, 15.10.19, 12:00
גוש 11009
חלקה 68
תת חלקה 8
חדרים 4
קומה 2
מחסן יש

תגיות:

לקטלוג
  לפריט הקודם
לפריט הבא